Biyokütle Enerjisi

Organik atıklar ve çeşitli tarım ürünleri, enerji üretimi için kullanılabilecek en değerli kaynaklardır. Bu değerli kaynakların ekonomik değerini yükseltecek olan biyogaz üretimi ile elektrik enerjisi üretilebildiği gibi doğalgaz kalitesine de getirmek mümkün olabilmektedir. Ayrıca biyogaz üretim sonrası elde edilecek atık çamurdan kompost (gübre) elde edilebilecektir.

25 kW ve üstü atıktan elektrik enerjisi üretimi yapabilecek tesislerin tasarım ve kurulumu da yapılmaktadır.