Koku Arıtma

Koku emisyonunu kontrol etmek bütün tesislerde bir önceliktir. Bu kapsamda potansiyel koku kaynakları ve nasıl ortadan kaldırılacağının anlaşılması gerekmektedir.

Firma olarak konusunda uzman ekip ile tasarım ve üretimini yaptığımız koku kontrol teknolojileri;

Fiziksel (Yoğuşturma, Membranlar, Maskeleme, Seyreltme, Absorbsiyon (yıkayıcılar), Adsorbsiyon (aktif karbon, zeolit, alumina, silika jel).

Kimyasal (çöktürme ve oksidasyon)

Biyolojik (biyofiltrasyon, damlatmalı filtre, biyoyıkayıcılar)