Katı Atık Arıtma

Günümüzde beşikten beşiğe kavramı ile bütünleşen katı atık yönetiminin her adımında süreç ve sistem tasarımı, uygulanması konusunda destek verilmektedir.

Tasarımı ve uygulamasını yapabildiğimiz tesisler;

Maddesel Geri Kazanım (Ayıklama) Tesisi

Kompost Üretim Tesisi

Havasız Çürütme (Biyogaz Üretim) Tesisi