Su Yönetimi

Su politikaları ve yönetmelikleri çerçevesinde su kaynaklarının planlanması, geliştirilmesi, dağıtılması ve en uygun kullanımını içeren tüm çalışmaları içermektedir. Bu kapsamda yapılan çalışamalar:

  • Havza koruma eylem ve yönetim planları

  • Taşkın ve kuraklık yönetim planları

  • Taşkın risk ve zarar haritaları

  • İklim ve kuraklık modellerinin havza bazında uygulanması.